1. Regulamin Sklepu Internetowego MIRA-LUX zwanego dalej Sklepem określa warunki  i zasady zamawiania towarów i usług w firmie MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Piaskowej 4 lok. U1, NIP 527-10-84-721 REGON 011851643
 2. Sklep  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę internetową www.miralux.pl.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji  i zatwierdzenie zamówienia.
 4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu .
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się  po wpłynięciu środków  na rachunek bankowy Sklepu lub po akceptacji formy zapłaty „płatność przy odbiorze” i tym samym skutecznym zakończeniu transakcji.
 7. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 11. Przesyłki dostarcza firma kurierska FEDEX i GLS.
 12. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 13. Sklep proponuje następujące formy płatności za zamówione towary:
  a)płatność przy odbiorze /należność pobiera kurier/
  b) gotówka /należność płatna w siedzibie firmy/
  c)przelewem bankowym na konto firmy
 14. Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni  od daty odebrania przesyłki (koszty przesyłki pokrywa kupujący). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 15. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 16. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi, że towar jest niezgodny z umową lub posiada wady może skorzystać  z praw wynikających w tym zakresie z obowiązujących przepisów w szczególności objętych treścią Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
 17. Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
 18. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez firmę MIRA-LUX przesyłki z wadliwym produktem.
 19. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 20. Wszystkie materiały opisowe oraz zdjęcia zamieszczone na witrynie podlegają ochronie wynikającej z praw autorskich. Znaki firmowe producentów są prezentowane wyłącznie w celach orientacyjnych.
 21. Oferta publikowana na stronie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 22. W wyniku złożenia zamówienia Klient uprawnia Sklep do przetwarzania jego danych osobowych  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji zamówienia zgodnie z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sklep nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.
 23. Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.Polityka Prywatności.


Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Mira-Lux International Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4 lok. U1 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych; 

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny do wystawienia faktury 

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, 
zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
Mira-Lux International Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4 lok. U1
NIP: 5271084721
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
na adres: Mira-Lux International Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4 lok. U1, lub e-mail: miralux@miralux.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu 
klientom produktów i naszych usług. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu 
dostarczania klientom Mira-Lux International Ltd. Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one 
udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry 
urzędowe (KRS, REGON itp.) 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
miralux@miralux.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Mira-Lux International Ltd. Sp. z o.o. 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4 lok. U1.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Mira-Lux International Ltd. Sp. z o.o. 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4 lok U1 jest do Państwa dyspozycji pod adresem: miralux@miralux.pl